దమ్మున్న జోడి....దుమ్ము లేపే జోడి


రచయిత సమాచారం


మిరప రాశులకు "స్నైపర్, పినాకిల్"  "నోవా" అగ్రి టెక్ వారి స్నైపర్, పినాకిల్ జోడి మిరప పంటకు రక్షణగా ఉంటూ మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుదలకు, అధిక కొమ్మల వచ్చేలా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. స్నైపర్ పినాకిల్....ఈ రెండింటి మిశ్రమం  సకల ముడతలను నివారిస్తుంది. మొక్కకు పోషకాలు అందించి అధిక దిగుబడులకు , రైతన్న ఇంట ధనరాసులకు దోహద పడుతుంది.